Til toppen

VESO HÅNDDESINFEKSJON, 50 ML

Produktnummer: 600692
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

VESO hånddesinfeksjon er et alkoholbasert desinfeksjonsmiddel med 80% alkohol til bruk på hender.

Bruksanvisning
3 ml påføres rene og tørre hender. Fordel hånddesinfeksjonen jevnt utover og la hendene være dekket i 30 sekunder. Trenger ikke skylles av.

Unngå kontakt med øynene, ved kontakt med øyenene; skyll grundig. Fjern eventuelle kontaktlinser og fortsett så skylling. Produktet skal ikke inntas.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Innhold 700g/kg etanol, 75g/kg isopropanol, 1g/kg tert butylalkohol, glyserin
Øvrige produkter Desinfeksjon
Pakningsstørrelse 50 ML
Nyhet

VESO OVERFLATEDESINFEKSJON VET, 1000 ML

Bredspektret desinfeksjonsmiddel til offentlig og privat bruk. Dreper raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus. Produktet er godkjent av Statens Legemiddelverk til teknisk bruk innen helse og sykepleie.
600917