Til toppen

VESO Hånddesinfeksjon 80%, 50 ml

Produktnummer: 600692
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

VESO hånddesinfeksjon er et alkoholbasert desinfeksjonsmiddel med 80% alkohol til bruk på hender.

Bruksanvisning
3 ml påføres rene og tørre hender. Fordel hånddesinfeksjonen jevnt utover og la hendene være dekket i 30 sekunder. Trenger ikke skylles av.

Unngå kontakt med øynene, ved kontakt med øyenene; skyll grundig. Fjern eventuelle kontaktlinser og fortsett så skylling. Produktet skal ikke inntas.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Innhold 700g/kg etanol, 75g/kg isopropanol, 1g/kg tert butylalkohol, glyserin
Øvrige produkter Desinfeksjon
Pakningsstørrelse 50 ml