Til toppen

Miljø og samfunnsansvar

Miljø og samfunnsansvar


"Å verne dyra er å gagne menneskene"

-Émile Zola

En god og sunn dyrehelse er i selv et viktig samfunnsansvar, og VESO tar del i dette ansvaret som fullsortiments grossist og apotek. Vårt mål er å sørge for at legemidler og helsemateriell på en forsvarlig og sikker måte når ut til det ganske land, slik at dyrene får den behandlingen de trenger når de trenger den. 

MILJØ

I dag står verden ovenfor enorme utfodringer som følge av klimaendringer. Det er avgjørende at alle bidrar for å gjøre en forskjell. Derfor ønsker VESO å redusere sin påvirkning på klimaet og omgjøre eksisterende systemer til å bli mer bærekraftige.

VESOs visjon er å bidra til en trygg matproduksjon, og tar dyre- og fiskehelse på alvor. VESO distribuerer daglig legemidler raskt og effektivt til hele landet, slik at dyrene får behandling når de trenger det. Friske dyr gir trygg mat og en bærekraftig matproduksjon. God biosikkerhet ved bruk av vask- og desinfeksjonsmidler og vaksiner er med å redusere sykdom og dermed bruk av antibiotika og andre legemidler.   

VESO er medlem av Grønt Punkt Norge. Som medlem i Grønt Punkt Norge tar bedriften ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet. 

ETIKK OG POLICY FOR ANTIKORRUPSJON 

VESO, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.

Vi forventer at vår virksomhet skal ha fremgang basert på kvaliteten av våre tjenester, produkter og ansatte- ikke på grunnlag av betaling av bestikkelser eller involvering i annen korrupsjonspraksis. Vi forventer også at våre forretningsforbindelser og andre tredjeparter som arbeider på våre vegne retter seg etter antikorrupsjonslovgivning og at de deler våre verdier og vårt engasjement for å drive forretninger med integritet.Vi ønsker å høre dine tanker om hvordan vi kan forbedre vårt engasjement innen miljø-og samfunnspåvirkning.
Hvis du har noen idéer eller innspill, oppfordrer vi deg å sende oss en epost til kundeservice@veso.no, med emnefeltet "Bærekraft og samfunnsansvar".
Vi setter pris på din deltakelse og ser frem til å høre fra deg.