Til toppen

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar


"Å verne dyra er å gagne menneskene"
- Émile Zola

STØTTESPILLER

En god og sunn dyrehelse er i seg selv et viktig samfunnsansvar, og VESO tar del i dette ansvaret som fullsortiments grossist og apotek. Vårt mål er å sørge for at legemidler og helsemateriell på en forsvarlig og sikker måte når ut til hele Norge, slik at dyrene får den behandlingen de trenger når de trenger den. Men ansvaret stopper nødvendigvis ikke der, og vi i VESO har vært så heldige for å få være støttespiller for Stiftelsen Nyenga som hjelper barn i Uganda til å skape en fremtid for seg selv mot alle odds, både ved å legge til rette for utdanning og yrkeserfaring.

MILJØ

Alle bedrifter må ta sin del av miljøansvaret. VESO er medlem av Grønt Punkt Norge. Som medlem i Grønt Punkt Norge tar bedriften ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet. 

ETIKK OG POLICY FOR ANTIKORRUPSJON 

VESO, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.

Vi forventer at vår virksomhet skal ha fremgang basert på kvaliteten av våre tjenester, produkter og ansatte- ikke på grunnlag av betaling av bestikkelser eller involvering i annen korrupsjonspraksis. Vi forventer også at våre forretningsforbindelser og andre tredjeparter som arbeider på våre vegne retter seg etter antikorrupsjonslovgivning og at de deler våre verdier og vårt engasjement for å drive forretninger med integritet.